Úvod

Galérie fotografií

Kontakt

Trenčianska Turná Ćerveňan

Rybany Lubo

Timoradza Miro

Timoradza Maťas

Timoradza Kopčan

strechy škridlové

Červeník Paťo

kliknutím na obrázok otvoríte prezentáciu

strechy škridlové

strechy plechové

altánky a prístrešky

klampiarske práce